Vítejte, přihlášení

Váš účet Košík: (prázdný)

Obchodní podmínky, nákupní a reklamační řád


Pravidla obchodu

 

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem, seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů a důkladně si přečetl parametry objednávaného zboží.

 

2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

 

3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

 

4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

 

 


Možnosti platby

Platba bankovním převodem:

Pokud si zvolíte tento způsob platby můžete Vaši platbu za zboží poukázat na náš účet 2 způsoby.

 

1. bankovním převodem z Vašeho účtu (internet banking, GSM banking)
2. složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce naší banky přímo na náš účet

 

Bankovní spojení: číslo účtu: 0258214858/0300

 

Jako variabilní symbol zadejte číslo ( ID ) Vaší objednávky.

 

Mezinárodní formát čísla účtu je zaslán po objednávce ze zahraničí e-mailem zákazníkovi spolu s částkou poštovného dle platných tarifů České pošty. Variabilní symbol je shodný s ID Vaší objednávky, které obdržíte v potvrzovacím emailu. Zaplacené zboží Vám bude připraveno a obratem po obdržení platby na náš účet bude odesláno.

 

Dobírkou:

Zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí objednávky. V případě dodání zboží mimo Českou republiku je požadována vždy platba předem.

 

 

 


Dodací podmínky

Za normálních podmínek máme všechno nabízené zboží na skladě v dostatečném množství. V případě osobního odběru jsou tedy k dispozici již v den objednávky. Při využití přepravy Českou poštou je doba doručení 1 - 3 pracovních dnů od potvrzení o expedici objednávky, popř. od převodu peněz na bankovní účet prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. V takovém případě bude zákazník upozorněn nebo objednávka vykryta částečně a k dodatečnému plnění objednávky již neúčtujeme žádné náklady na dodání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení či množství.

 

1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty anebo je možno si je vyzvednout osobně.

 

2. Není-li v popise u výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno max. do 10 pracovních dnů po obdržení objednávky (při platbě předem max. do 5 pracovních dnů od obdržení platby).

 

3. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad který slouží současně jako dodací a záruční list.

 

Výměna zboží: V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží po předchozí domluvě rádi vyměníme. Zboží nám zašlete jako doporučený balík na naši adresu, a to včetně kopie daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem Vám zašleme jiný Vámi požadovaný titul hry. Náklady na poštovné, spojené s výměnou zboží, hradí zákazník.

 

Nákupní řád

Úvodní ustanovení Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby). Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://shop.recenze-her.cz (prodávající). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podáním objednávky prostřednictvím našeho E-shopu, emailu a telefonicky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a úplném zaplacení. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivaci osobních údajů a kupujícím a jeho nákupech.

 

Zákazníci

Internetový obchod http://shop.recenze-her.cz je určen pro koncové spotřebitele a maloobchodní partnery. Pro jednotlivé skupiny odběratelů poskytujeme odlišné cenové a platební podmínky. Zákazníci mohou být fyzické osoby, organizace, fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo koncesní listiny, či právnické osoby

 

Reklamace

Po telefonické nebo emailové domluvě stačí odeslat reklamované zboží poštou na adresu: Zbyněk Dytrych, Moučná 1331, 290 01 Poděbrady. Doporučujeme reklamované zboží odeslat doporučeně. Pro uznání záruky je nutné doložit reklamovaný výrobek, doklad o nákupu zboží a vyplněný reklamační protokol a dodržet postup reklamačního řádu (viz. níže).

 

Záruka

Pokud je zásilka při odběru poškozena, zákazník není povinen ji převzít. Dodavatel poskytuje záruku dle zákona.

 

Při balení učiníme všechna opatření pro to, aby se k Vám každý výrobek dostal v prvotřídní kvalitě. Pokud by se ovšem i přes výše uvedená opatření stalo, že výrobek nebude splňovat měřítka kvality, poskytujeme Vám záruku. Naší snahou je Vaše spokojenost s výrobky a službami. My Vám také zaručíme, že s nimi spokojeni budete! A to je jediná záruka, kterou budete potřebovat!

 

Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

 

Stornování objednávky

Vaši objednávku samozřejmě máte možnost bezplatně stornovat do momentu odeslání objednávky, o kterém budete informováni emailem.

 

Poté již storno objednávky není možné, protože zásilka je již na cestě k Vám. Zároveň byly vynaloženy finanční prostředky spojené s expedici objednávky . V případě nepřevzetí Vámi objednané a námi odeslané zásilky si vyhrazujeme právo na účtování poplatku ve výší 200 Kč, jako úhradu nákladů vzniklé s expedicí objednávky. Stornování objednávky proveďte nejlépe telefonicky, případně e-mailem.

 

Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím.

 

Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, stejně jako cenu objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky a to včetně přepravného, uvedenou v katalogu internetového obchodu http://shop.recenze-her.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. Vyhrazujeme si právo na změnu některých údajů, technického řešení a barevného provedení obalů oproti uvedeným fotografiím a textům. Některé fotografie jsou pouze ilustrační. Směrodatný je popis zboží !

 

Rozpor s kupní smlouvou:

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Odstoupení od smlouvy:

Kupující má dle § 1829 zák. č. 89/2012 Sb. obč. zák., právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku a to na převodem na účet. Zboží zaslané na dobírku nepříjmáme.

 

Reklamační řád

Na zboží se vztahuje zákonná záruka. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží. V případě vady, na kterou se vztahuje záruka, kupující přednostně uplatňuje zajištění opravy přímo u prodávajícího. 

Reklamační řízení se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem pro ochranu spotřebitele. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. 
Reklamované zboží kupujícím je nutno vrátit v původním obalu, včetně dokladu o zakoupení, který slouží zároveň jako záruční list. Dále je nutné přiložit průvodní dopis s popisem závady. 

Reklamované zboží nezasílejte na dobírku, doporučujeme pojištění jeho dopravy. Před přistoupení k reklamaci, doporučujeme aby zákaznik nejprve s krátkým popisem závady kontaktovat prodejce na email info@recenze-her.cz pro další instrukce a případné řešení drobného problému ze strany spotřebitele kdy nefunkčnost může být způsobena jen špatným postupem při používání a pro funkčnost zboží není nutné zboží reklamovat. 


Postup reklamačního řízení

V případě uznané reklamace, jí neprodleně vyřídíme jednou z následujích možností.

a) výměna zboží za stejné zboží
b) výměna zboží za jiné zboží, vyrovnání finančního rozdílu - po dohodě
c) vrácení zaplacené částky za zboží + poštovné 

V případě oprávněné a uznané reklamace Vám vrátíme také náklady na poštovné, které Vám vznikly při vrácení hry. Platí při zaslání doporučeně poštou na naší adresu a to ve výši 40 Kč.

Dokumenty ke stažení / tisku 
Reklamační protokol (ve formátu DOCPDF

Adresa pro reklamace:
Zbyněk Dytrych, Moučná 1331, 290 01 Poděbrady.

 

Odpovědnost za vady zboží - záruka

Kupující je před prvním použitím věci povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný výrobek bez vady. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat

Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží. Tím nejsou nijak dotčena jeho práva plynoucí z odpovědnosti za vady. Spotřebitel má právo veškeré své výhrady k dodanému zboží uvést do přepravního protokolu, případně může odmítnout převzít zásilku (důvod takového odmítnutí uvede do přepravního protokolu), pokud je zřejmé, že předmět plnění není ve shodě s kupní smlouvou a uplatnit tak rozpor s kupní smlouvou ihned při převzetí.

Záruční práva – při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, není-li u výrobku uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením, upravováním výrobku, či mechanickým poškozením nebo způsobeny živelnou pohromou. Pokud zboží neobsahuje záruční list, je pro potřeby záruky považována vydaná faktura prodávajícího.

 

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ochrana osobních údajů

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

 

Ochrana osobních údajů

Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše údaje před zneužitím. Vaše data shromažďujeme výhradně pro účel zpracování objednávek. Neposkytujeme je třetím stranám za žádných okolností. A samozřejmě se řídíme zákonem číslo 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.

 

Souhlas se zpracováním osobních dat

Stanete-li se zákazníkem internetového obchodu http://shop.recenze-her.cz, dáváte již při registraci souhlas s tím, že údaje o vás a vašich nákupech budou shromažďovány a používány. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů a norem.

 

Údaje o vaší činnosti v našem internetovém obchodě

Údaje o vašich nákupech v našem e-shopu - vaše objednávky - jsou shromažďovány. Je to nutné kvůli zajištění dodávek objednaného zboží, vyřizování reklamací a v neposlední řadě mohou tato data posloužit i vaší zpětné kontrole (po přihlášení máte možnost sledovat stav uskutečněných objednávek). Informace o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám za žádných okolností. Do této databáze mají přístup jen naši pověření a vyškolení pracovníci. Databáze samozřejmě není přístupná z internetu.

 

Poskytování dat třetím osobám

Vaše osobní údaje, které uvádíte na našem e-shopu, jsou důvěrné a v žádném případě nejsou poskytovány dalším subjektům.

 

Zasílání informací - mailing

Pro naše zákazníky připravujeme občas e-mailovou nabídku novinek a zajímavých informací. Tyto informativní e-maily (direct maily) Vám, našim zákazníkům, přinášejí vždy ty nejaktuálnější informace, včas upozorňují na slevy, reklamní akce a soutěže. Navíc občas jsou v těchto e-mailech zasílány kódy slevových kupónů, které můžete uplatnit při svých dalších nákupech u nás.

 

Podle zákona číslo 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, který vstoupil v platnost dne 7.9.2004, je v současné době nutné mít váš prokazatelný souhlas se zasíláním hromadných informativních e-mailů. Z tohoto důvodu vám ihned po registraci v našem internetovém obchodě bude zaslána e-mailem informace, která vás na tuto skutečnost upozorňuje.

 

Pokud s odběrem nabídkových e-mailů budete souhlasit, odpovězte nám na tento e-mail. Pro vaše zařazení do databáze odběratelů nabídkových e-mailů postačí prostá odpověď, není třeba dopisovat žádný text do předmětu ani těla e-mailu. Pokud na tento e-mail neodpovíte, bude zasílání nabídkových emailů na vaši emailovou adresu okamžitě zastaveno.

 

Velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50 kB a pokud bude zpráva ve formátu HTML, budou grafické prvky uloženy na našem serveru a nebudou zahrnuty do těla e-mailu. Každá zpráva bude samozřejmě obsahovat krátký návod k odhlášení odebírání podobných e-mailů.

 

Ochrana plateb

Všechny vaše platby jsou zabezpečené příslušně podle druhu platby a zprostředkovatele platby - tj. banky apod. Platby převodem z účtu při využití elektronického bankovnictví jsou bezpečné v závislosti na vaší bance.

 

Osobní údaje

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

 

Údaje o Vaší činnosti

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

 

Shrnutí

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

 

Váš souhlas

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

 

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

K pokladně

Platformy